Търгове и процедури

„Поддръжка на DWDM Huawei мрежата на Булгартел АД от София до турската граница – 2x100Gbps ламбди за срок от 12 месеца”

Заповед

Покана

Документация:

Изграждане „до ключ” на отклонения от оптична мрежа на „Булгартел” АД по реда на чл.51 до чл.54 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) по следните LOT-ове:

 LOT 1 гр. Провадия, ул. Шипка 16;

 LOT 2 гр. Девня, ул. Райко Даскалов, бл. 70, вх. А;

 LOT 3 гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Боровец, бл. 12;

 LOT 4 гр. Варна, ул. Парижка комуна, бл.35, вх.9

Заповед

Покана

Документация:

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД”

СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за моторните превозни средства, собственост на „Булгартел” АД за едногодишен период.

ПОЗИЦИЯ 2: застраховка “Злополука на местата в моторни превозни средства” – за моторни превозни средства (МПС), собственост на „Булгартел” АД за едногодишен  период.

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Булгартел” АД за едногодишен период.

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Трудова злополука на работници и служители” на „Булгартел” АД за едногодишен период.

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка “Имущество” на „Булгартел” АД за едногодишен период.

Документация:

Заповед

Покана

Извършване на Независим финансов одит на  междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2023 г., 30 юни 2024 г., 30 юни 2025 г. и годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., 2024 г., 2025 г., на „Булгартел-Скопие“ ДООЕЛ

Документация:

Заповед

Покана

Приложения

Извършване на Независим финансов одит на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2023 г., 30 юни 2024 г., 30 юни 2025 г. и годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2023 г., 2024 г., 2025 г. на Булгартел АД

Документация :

Заповед

Покана

Приложения

Поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на „Булгартел“ АД от ODF в сградата на НТС в гр. Сливен на ул. „Цар Освободител“ №1 до ODF в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ №9 с отклонения в гр. Сливен от КШ-8 до ODF в АГРС Сливен и гр. Ямбол от КШ-22 до ODF в АГРС Ямбол.

Поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на „Булгартел“ АД от с. Загоре до Дом на строителя – ул. Св. Княз Борис №91, гр. Стара Загора

Поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на „Булгартел“ АД от Компресорна станция „Лозенец“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с. Лозенец, Община Стралджа до гр. Бургас – Шахта при бл. 19 на ж.к. “Братя Миладинови“ и бул. “Сан Стефано“;

Покана

Заповед

Документация

Проект на договор

Поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на „Булгартел“ АД от АГРС Монтана – гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1 – Драматичен театър „Драгомир Асенов“ до гр. Видин, ул. „Панония“ №44

Покана

Заповед

Документация

Проект на договор

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „БУЛГАРТЕЛ”АД ЗА ЕДНОГОДИШЕН  ПЕРИОД”

Покана

Заповед

Документация

„ПОДДРЪЖКА НА 100 GBPS DWDM HUAWEI МРЕЖАТА НА БУЛГАРТЕЛ АД ОТ СОФИЯ ДО ТУРСКАТА ГРАНИЦА – 8X100GBPS ЛАМБДИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА ”

Покана

Заповед

Документация

 

6.01.2022

ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД ОТ АГРС МОНТАНА – ГР.МОНТАНА, ПЛ.„ЖЕРАВИЦА“ №1 – ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ДРАГОМИР АСЕНОВ“ ДО ГР.ВИДИН, УЛ.„ПАНОНИЯ“ №44

Покана

Заповед

Методика за оценяване на предложенията

Документация

30.11.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ВЕТУНИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРАТОВО И ОБЩИНА РАНКОВЦЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Техническа документация

15.09.2021
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ИЗГРАДЕНАТА 100G DWDM МРЕЖА ОТ СОФИЯ ДО ТУРСКАТА ГРАНИЦА С 1x100Gbps ЛАМБДИ

Покана

Заповед

Документация

Уведомление

30.07.2021


ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ИЗГРАДЕНАТА 100G DWDM МРЕЖА ОТ СОФИЯ ДО ТУРСКАТА ГРАНИЦА С 1x100Gbps ЛАМБДИ

Покана

Заповед

Документация

Въпроси и отговори

23.04.2021

Процедура за ДОСТАВКА НА ЕДИН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА БУЛГАРТЕЛ АД 

Покана

Заповед

Документация

25.02.2021

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

Заповед

Документация

Във връзка със заповед No 24-00-12/09.03.2021 г. се удължава срокът за подаване на документи до 12.03.2021 г. до 16:00 ч.:

Заповед за удължаване на процедурата

Заповед за комисия

25.02.2021

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

Заповед

Документация

Заповед за комисия

20.11.2020

Процедура за ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА БУЛГАРТЕЛ АД 

Покана

Заповед

Документация

11.11.2020

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ) Монтана-Видин

Покана

Заповед

Документация

Във връзка със заповед No 24-00-49/20.11.2020 г. се удължава срокът за подаване на документи до 27.11.2020 г. до 16:00 ч.:

Заповед за удължаване на процедурата

Заповед за назначаване на комисия

23.09.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА „ДОСТАВКА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД“

Покана

Заповед

09.09.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА „ДОСТАВКА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД“

Покана

Заповед

08.05.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА БУЛГАРТЕЛ АД ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД

Покана

Документация

Уточнение към Приложение №3В

29.04.2020

Покана за Извършване на Независим финансов одит на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30юни 2020г., 30 юни 2021г., 30 юни 2022г. и годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2020г., 2021г., 2022г., на „Булгартел АД“

Покана

Заповед

Приложения

29.04.2020

Покана за Извършване на Независим финансов одит на междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2020г., 30 юни 2021г., 30 юни 2022г. и годишен индивидуален финансов отчет за 2020г., 2021г., 2022г., на „Булгартел-Скопие“ ДООЕЛ

Покана

Заповед

Приложения

20.02.2020

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

Заповед

20.02.2020

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

Заповед

21.01.2020

Открита тръжна процедура за разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 1x100Gbps ламбди

Покана

Заповед

14.11.2019

Конкурс за поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на „Булгартел“ ЕАД от АГРС Монтана – гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1 – Драматичен театър „Драгомир Асенов“ до гр. Видин, ул. „Панония“ №44

Покана

Заповед

20.08.2019

Открита тръжна процедура за ремонт на недвижим имот

Покана

Заповед

Документация

30.07.2019

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Покана

30.07.2019

Открита тръжна процедура за ремонт на недвижим имот

Покана

Заповед

Документация

10.06.2019

Открита тръжна процедура за разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 2x100Gbps ламбди

Покана

Заповед

21.05.2019

Покана за участие в открита от Булгартел-Скопие ДООЕЛ  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален  финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален  финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел-Скопие ДООЕЛ

Заповед

Покана

21.05.2019

Покана за участие в открита от Булгартел ЕАД  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел ЕАД

Заповед

Покана

Приложения

03.05.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД“

Покана

Документация

Отговори на въпроси

27.02.2019

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

27.02.2019

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

02.10.2018

Конкурс за поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на „Булгартел“ ЕАД от АГРС Монтана – гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1 – Драматичен театър „Драгомир Асенов“ до гр. Видин, ул. „Панония“ №44

Покана

25.07.2018

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Покана

15.05.2018

Покана за участие в открита от „Булгартел-Скопие“ ДООЕЛ  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален  финансов отчет за 2018 г. и междинен индивидуален  финансов отчет към 30 юни 2018 г., на „Булгартел-Скопие“ ДООЕЛ 

Покана

Заповед

15.05.2018

Покана за участие в открита от „Булгартел“ ЕАД  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2018 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2018 г., на „Булгартел“ ЕАД

Покана

Приложение

Заповед

Допълнителна информация от 31.05.2018 г.:

Заповед за удължаване на срок

Допълнителна информация от 01.06.2018 г. относно допусната техническа грешка:

Уведомление

Приложение 4

13.03.2018

ПРОЦЕДУРА ЗА: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „БУЛГАРТЕЛ“ ЕАД“

Покана

Документация

Въпроси/Отговори

Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти

27.02.2018

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

27.02.2018

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

02.10.2017

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана

14.08.2017

Конкурс за доставка и монтаж на модулна токоизправителна система

Покана и технически изисквания

11.08.2017

Търг за разширение на изградена 100G DWDM мрежа от София до турска граница с 4х100G ламбди

Покана

25.07.2017

Конкурс за доставка на 1 брой Layer 2 опорен комутатор и 3 броя Layer 2 комутатора за достъп

Покана и техническо задание

24.07.2017

Удължаване на срока за набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Покана

21.07.2017

Конкурс за доставка и монтаж на климатични системи

Покана

Технически изисквания

17.07.2017

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Покана

22.02.2017

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Шумен-Варна

Покана

22.02.2017

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

14.10.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана

19.09.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана

16.09.2016

Конкурс за доставка и монтаж на модулна токоизправителна система

Покана

Технически изисквания

13.09.2016

Търг за доставка на DWDM оборудване

Покана

12.09.2016

Конкурс за доставка и монтаж на климатични системи

Покана

Технически спецификации

01.06.2016

Открита тръжна процедура за реконструкция на оптична кабелна линия в близост до Крива Паланка, Р. Македония

Покана и техническо задание

11.03.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

11.03.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

15.12.2015

Открита тръжна процедура за доставка на 6 (шест) броя опорни Етернет комутатори

Покана

24.11.2015

Прекратяване на открита тръжна процедура за доставка на 6 (шест) броя опорни Етернет комутатори

Покана

Заповед за прекратяване

30.09.2015

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана