Типови документи

Рамков договор корпоративни клиенти

Описание на услугите: – 1-Annex Service Description Corporate_2022

Лице за контакт: – 2-Annex Contact_Corporate_2022

Качествени изисквания към услугите: 3-Annex SLA_Corporate_2022

Споразумение за неразкриване на информация: 4-Annex_NDA_Corporate_2022

Протокол за активиране на услуга: 5-Delivery Notification_2 Signature(BG-ENG)

Формуляр за заявка на услуга: 6-1 Annex Service Order Form_1st_order_Corporate_EVPL_2022

Формуляр за заявка на услуга: 6-1 Annex Service Order Form_1st_order_Corporate_IP_2022

Формуляр за заявка на услуга: 6-X-Annex-Service-Order-Form_2nd_order_Corporate_EVPL_2022

Рамков договор телеком оператори и ISP

Описание на услугите: 1-Annex-Service-Description-Telco_2022

Лице за контакт: 2-Annex-Contact_Telco_2022

Качествени изисквания към услугите: 3-Annex-SLA_Telco_2022

Споразумение за неразкриване на информация: 4-Annex_NDA_Telco_2022

Протокол за активиране на услуга: 5-Delivery-Notification_2-SignatureBG-ENG

Формуляр за заявка на услуга: 6-1-Annex-Service-Order-Form_TELCO_1st_order_BG_2022

Формуляр за заявка на услуга: 6-1_Service_Order_Form_TELCO_Bulgartel_purchase_2022

Формуляр за заявка на услуга: -6-X-Annex-Service-Order-Form_TELCO_2nd_order_BG_2022.pdf