CyberSec & DDoS Бизнес интернет

Tестове за проникване (Penetration tests)
 • Тестове, които имитират истински хакерски атаки;
 • Контролиран и оторизиран процес, който се извършва според Вашите изисквания, като проверява състоянието на Вашите системи и дава реална оценка на риска и защитата на бизнеса Ви;
 • Екип от специалисти, които Ви консултират и помагат за постигане на оптимално ниво на сигурност.
Ново поколение защитни стени (Next Generation Firewalls

 

 • Антивирусни програми;
 • Антиспам програми;
 • IPS – системи за превенция на вмешателство;
 • Контрол на приложенията.
 • Botnet контрол. Защита от изтичане на данни (Data Leakage Protection)
 • Криптиране на устройства;
 • Осигурява надежден контрол на достъп върху устройствата в компанията;
 • Осигурява различни нива на достъп до определени портове, файлове и операции.
Системи за контрол на достъп до мрежата (Network Access Control Systems)
 • Контрол на достъпа до клиентската мрежа чрез портове на устройства и WiFi точки за достъп;
 • Ограничаване на свързаните устройства към мрежата чрез интелигентни политики за оценка на типа на устройството, състоянието му, активираните актуални програми за сигурност, операционни системи и др.;
 • Оценка на автентичността на правата за достъп и др.
Интегрирана система за отчитане на уязвимост на мрежата и Карта на сигурността на мрежата (Network Integrated Vulnerability Detection and Security Map)
 • Сканиране на мрежовите елементи – защитни стени, рутери, приложения;
 • Контрол на отдалечения достъп;
 • Оценка на автентичността на правата за достъп;
 • Контрол на крайните точки и др.
Многопластова сигурност на имейли и файлове (Multilayered e-mail and file Security)
 • Защита от зловредни имейли и файлове – пълно сканиране на 35 нива на всички постъпващи файлове в компанията;
 • Автоматично двойно преобразуване на файлове с цел елиминиране на скрити зловредни скриптове;
 • Осигуряване на единствена точка на вход за всички постъпващи файлове в компанията
Активиране и поддръжка

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ (Център за Управление и Експлоатация на Мрежата), съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315