Наети линии (SDH базирани услуги)

Дефиниция

Услуга за предаване на данни, използваща SDH технология, като честотната лента е изцяло заделена само за нуждите на клиента. Технологията осугурява гарантирана скорост и минимално времезакъснение през цялото време на ползване на услугата. Осигурява пълна протоколна прозрачност.

Услугата е предназначена за клиенти, за които надеждността и времезакъсненията са критични или за клиенти, предоставящи TDM базирани гласови услуги.

Предимства

Оптична свързаност от край до край;

Гарантиран капацитет между офисите през цялото време на ползване;

Честотната лента е изцяло заделена за връзка между двата офиса на клиента;

Пренос – SDH и DWDM;

Минимални времезакъснения и протоколна прозрачност;

Услугата е резервирана в мрежата на Булгартел;

Услугата е резервирана в локалната част при наличие на техническа възможност и заявка на клиента;

Гарантирана наличност на услугата.

Параметри

Скорост:

От 1Mbps до 10 Gbps – 1 Mbps, 2 Mbps, 34/45 Mbps, STM 1/4/16/64 – стандартни капацитети, организирани през SDH пренос;

От 64 kbps  до 1 Mbps – 64 kbps, 256 kbps, 512 kbps – при заявка от клиента, организирани през SDH пренос;

1Gbps Ethernet, 1/2/4/8 Fiber Channel, 10 Gbps Ethernet – организирани през DWDM пренос.

Интерфейси:

G 703/704, X.21, V.35, Ethernet (за капацитети до 2 Mbps);

G.703 (Е1, E3, DS3);

G.957 – STM 1/4/16/64;

FE, 1 Gbps Ethernet, 10 Gbps Ethernet WAN PHY, 10 Gbps Ethernet LAN PHY.

Резервираност на услугата и тип на защита: MSP 1+0, MSP 1+1, SNCP.

Активиране и поддръжка

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315.