„ПОДДРЪЖКА НА DWDM HUAWEI МРЕЖАТА НА БУЛГАРТЕЛ АД ОТ СОФИЯ ДО ТУРСКАТА ГРАНИЦА – 2X100GBPS ЛАМБДИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА”

„Поддръжка на DWDM Huawei мрежата на Булгартел АД от София до турската граница – 2x100Gbps ламбди за срок от 12 месеца”

Заповед

Покана

Документация: