Бизнесът

„Булгартел“ АД e телекомуникационен оператор притежаващ собствена мрежа за предоставяне на телекомуникационни услуги на територията на България, Балканския полуостров и Европа.

Компанията предоставя телекомуникационни услуги на корпоративни клиенти с развита клонова мрежа в страната, Балканите и Европа и голям международен трафик, както и на други български и международни телекоми, Интернет доставчици, системни интегратори  и др.

Опорната оптична мрежа на „Булгартел“ АД е изградена по продължението на газопреносната система на България, което гарантира изключително висока надеждност и ниво на месечна наличност на предоставяните услуги. Допълнително предимство е  географски напълно различното трасе от мрежите на всички други оператори в България, които са изградени покрай пътните магистрали. Тези характеристики на нашата мрежа дават  една добра възможност за реализиране на високонадеждни услуги за нуждите на нашите клиенти, организирани по независими маршрути. При изискване от страна на клиента и при наличие на техническа възможност, „Булгартел“ АД предоставя услуги по две независими физически локални свързаности до офиси на  корпоративни клиенти в страната и чужбина.

Връзката към глобалната Интернет мрежа се осъществява чрез международни Tier 1 доставчици (между първите 10 в световен мащаб)  и Интернет Exchange – DECIX, а достъпът до тях, чрез наземни оптични, симетрични и напълно резервирани връзки. Свързаността към българското Интернет пространство е реализирана чрез директни peering свързаности с големите български ISP-та и чрез Българския Интернет Exchange (BIX.BG).

Реализирани са международни свързаности по две независими трасета в посока Турция и Румъния, а в направление Западна Европа (Будапеща, Виена, Франкфурт, Амстердам и др.) са налични четири независими трасета – две през Румъния, едно през Сърбия и едно през Македония. Компанията притежава собствено оптично трасе в посока Македония и свързаност към Косово, Сърбия и Гърция.

Компанията присъства на телекомуникационния пазар в Македония чрез дъщерното си дружество Булгартел Скопие ДООЕЛ и работи активно върху разширяването на мрежата си на Балканите (Албания, Черна Гора и др.).