Тъмни влакна (Dark fibre)

Дефиниция

Булгартел предоставя на клиента тъмни оптични влакна (dark fibres) под наем. Услугата е предназначена за клиенти, които се нуждаят от инфраструктура и предпочитат сами да изграждат мрежата и услугите си или клиенти, които изискват пренос на голямобем трафик.

Предимства

Сигурност и надеждност на услугата – клиентът получава под наем оптични влакна от оптичната мрежа с най-висока надеждност. Възможно е предоставяне на тъмни влакна и в чужбина.

  • Параметри на услугата

    Крайни точки на оптичните влакна;
  • Брой оптични влакна;
  • Тип на оптичните влакна – G. 652 и G. 655;
  • Тип на конекторите в двете крайни точки;
  • Дължина на оптичното трасе;
  • Затихване и дисперсия;
  • Маршрут, ако има такова изискване в поръчката.

Активиране и поддръжка

Услугата се приема от клиента след приемателен тест, удостоверяващ параметрите на оптичните влакна. Измерванията се извършват с помощта на измервателен уред – OTDR (optical time-domain reflectometer). Измерванията се правят при дължина на вълната 1550 и 1310 nm. Получените рефлектограми са част от приемателния протокол.

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315.