Какво е да си част от екипа на Булгартел?

ekip

Да си част от екипа на Булгартел е едновременно и предизвикателство и гаранция за сигурност. Като Работодател Булгартел АД е една уникална смесица от държавна фирма и фирма, работеща на най-конкурентния пазар – IT & Телекомуникации. За да си част от екипа на Дружеството е нужно да си креативен, иновативен, динамичен и стремящ се към непрестанна професионална изява и лична удовлетвореност. Успоредно с това са ти нужни търпение и задълбочено познаване на административните принципи и правила за работа в държавния сектор.

Висша ценност за нас е непрекъснатото увеличaване на важността и полезността на Булгартел АД, което го постигаме чрез:

  • Отношенията ни с клиентите: Удовлетворение на клиентите посредством предлагане на отлични продукти и услуги;
  • Иновация: Изграждане на иновативна работна среда, в която се работи с желание и удоволствие;
  • Уважение: Извличане на полза от субективното многообразие, взаимно уважение и помощ;
  • Интегритет: Открита и честна комуникация, изпълнение на обещаното.

Отличителна ценност за всеки един от екипа е решителното мислене и действия, постоянен стремеж към по-висока ефективност с точните хора на точните позиции. Оценяване и възнаграждаване на изпълнението и предприемане на съответни действия при неизпълнение. 

Преимущества:  В условия на свободен пазар и динамична конкуренция успешният екип е най-важният фактор за успех. Това е известно на всеки един от нас. За да бъдем конкурентни на пазара на телекомуникационни услуги не само в България, но и зад граница, ние сме създали и развиваме непрекъснато екипа от добри професионалисти, които са готови да работят заедно и да отговарят на ежедневните предизвикателства.

Булгартел АД осъзнава сериозната социална отговорност, която носи като работодател и е разработил схема от разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки. Една от приоритетните задачи на Работодателя е да осигури както на доказаните специалисти, така и на младите, възможности за професионално развитие.
 

Отдих:  Умението да отделим време за себе си и да се заредим с положителна енергия ще ни направи по-пълноценни и по-добронамерени към другите. Ние не живеем с нагласата, че цяла година се работи здраво и се почива само през лятото.