Силата на партньорството
Услуги за телеком оператори и ISP
Решения по мярка за всеки телеком
Previous
Next

Корпоративни клиенти

Булгартел предоставя услуги на Корпоративни клиенти специфично разработени за техните нужди. Предлагат се Бизнес интернет с високо качество, надеждна Директна свързаност между офиси в страната и чужбина, Телефония с гарантирана факс услуга, Колокация, пакетни услуги.

Телеком оператори и ISP

Булгартел е разработил пакет от услуги предназначени за Телекомуникационни оператори и ISP-та, предлагащи услуги на българския пазар. Предлагат се IP Transit с гарантирано качество, надеждна Директна свързаност с национално и международно покритие и високи скорости, Колокация и др.

Международни оператори

Булгартел е изградила двупосочни дългосрочни и надеждни бизнес отношения с Глобални оператори и Международни Телекоми, на които предлага услуги от портфолиото за международни продажби на едро. Предоставят се услуги за високоскоростен и транзитен пренос на данни, , IP Transit с гарантирано качество, надеждна Директна свързаност с национално и международно покритие, Колокация и др.

Корпоративни клиенти

Булгартел предоставя услуги на Корпоративни клиенти специфично разработени за техните нужди. Предлагат се Бизнес интернет с високо качество, надеждна Директна свързаност между офиси в страната и чужбина, Телефония с гарантирана факс услуга, Колокация, пакетни услуги.

Телеком оператори и ISP

Булгартел е разработил пакет от услуги предназначени за Телекомуникационни оператори и ISP-та, предлагащи услуги на българския пазар. Предлагат се IP Transit с гарантирано качество, надеждна Директна свързаност с национално и международно покритие и високи скорости, Колокация и др.

Международни оператори

Булгартел е изградила двупосочни дългосрочни и надеждни бизнес отношения с Глобални оператори и Международни Телекоми, на които предлага услуги от портфолиото за международни продажби на едро. Предоставят се услуги за високоскоростен и транзитен пренос на данни, , IP Transit с гарантирано качество, надеждна Директна свързаност с национално и международно покритие, Колокация и др.

back_bone

Bulgartel is operating its own telecommunications network within Bulgaria and provides
international services through reliable partners with global coverage.

Previous
Next