L2 VPN (Ethernet базирани услуги)

Описание

Булгартел предоставя услугите за пакетен пренос на данни, базирани на Ethernet технологията, съгласно препоръките на Metro Ethernet Forum.

Услугата е подходяща за клиенти, които желаят да пренасят данни между офиси, за връзка към Интерент пространството или за връзка със сървъри, съхраняващи бази данни.

Компоненти на услугата

UNI (User-to-Network Interface):

 • Други наименования: МAN port;
 • Физически интерфейс, границата между мрежите
  на доставчика и клиента; Начална/крайна точка на
  услугата;
 • Видове UNI: 10, 100 Mbps меден порт, 1 Gbps оптичен
  или меден порт или 10 Gbps оптичен порт.

EVC (Ethernet Virtual Connection):

 • Други наименования: VLAN;
 • Логическо представяне на Етернет услуга, която
  свързва два или повече UNI.

Компонентите по-горе са независими от технологията, която се използва за пренос на данните (SDH, DWDM, Ethernet, Dark Fiber etc.).

Тип на услугата Услуги, базирани на порт Услуги, базирани на VLAN
E-line
(point-to-point EVC)
EPL
(Ethernet Private Line)
EVPL
(Enthernet Virtual Private LAN)
E-LAN
(multipoint-to-multipoint EVC)
EP-LAN
(Ethernet Private LAN)
EVP-LAN
(Ethernet Virtual Private LAN)
E-Tree
(rooted multipoint EVC)
EP-Tree
(Ethernet Private Tree)
EVP-Tree
(Ethernet Virtual Private Tree)

 

E-Line


Използва point-to-point Ethernet Virtual Connection (EVC) за връзка между два порта (UNI User-to-Network Interface). Осигурява гарантирана скорост на връзката и прозрачност, тъй като крайните портове се използват само за тази услуга.

Типични приложения:
 • Ethernet наета линия за връзка между два отдалечени офиса в страната или чужбина;
 • Връзка със сървър, съхраняващ бази данни;
 • Връзка до отдалечена точка за достъп до Интернет;
 • Реализация на услугата – преносът между крайните точки на услугата е SDH, DWDM или Ethernet по тъмно влакно, като интерфейса е Ethernet.
Параметри на услугата:
 • Капацитет;
 • Резервираност на услугата – показва степента на резервираност:
  • стандартна: изградена по една физическа свързаност;
  • резервирана: изградена по две физически свързаности от край до край;
 • Крайна точка 1 – адрес на едната крайна точка на предоставяне на услугата;
 • Крайна точка 2 – адрес на другата крайна точка на предоставяне на услугата;
 • Ниво на Layer 2 протоколна прозрачност- пълна прозрачност;
 • Максимална дължина на Ethernet рамката (MTU size).

 

EVPL


Използва point-to-point EVC за връзка между два порта (UNI User-to-Network Interface), но за разлика от EPL позволява реализиране на повече от една виртуална услуга през един и същи порт (мултиплексиране на порта). Не гарантира протоколна прозрачност.

Типични приложения:
 • Ethernet наета линия за връзка между два отдалечени офиса в страната или чужбина;
 • Връзка със сървър, съхраняващ бази данни;
 • Връзка до отдалечена точка за достъп до Интернет;
Параметри на услугата:
 • Преносът между крайните точки на услугата е Ethernet; MAN в локалната част, а интерфейсът при клиента Ethernet.
 • Капацитет;
 • Резервираност на услугата – показва степента на резервираност:
  • стандартна: изградена по една физическа свързаност;
  • резервирана: изградена по две физически свързаности от край до край;
 • Крайна точка 1 – адрес на едната крайна точка на предоставяне на услугата;
 • Крайна точка 2 – адрес на другата крайна точка на предоставяне на услугата;
 • Ниво на Layer 2 протоколна прозрачност- пълна прозрачност;
 • Максимална дължина на Ethernet рамката (MTU size).

 

EP-LAN

 

Услугата е подходяща за клиенти с повече от един офис. Високоскоростни Ethernet линии за данни могат да свържат офисите така, че да изглеждат като част от една и съща LAN мрежа.

Услугата EP-LAN е базирана на multipointto-multipoint топология и осигурява VLAN tagging и Layer 2 протоколна прозрачност, така че клиентът да може да конфигурира собствени VLAN-и между офисите си без намеса на доставчика.

Типични приложения:

Layer 2 VPN: свързване на много офиси в един общ LAN сегмент.

Параметри на услугата:
 • Капацитет;
 • Резервираност на услугата – показва степента на резервираност:
  • стандартна: изградена по една физическа свързаност;
  • резервирана: изградена по две физически свързаности от край до край;
 • Ниво на Layer 2 протоколна прозрачност: пълна прозрачност за Layer 2;
 • Максимална дължина на Ethernet рамката (MTU size).
EVP-LAN

Услугата EVP-LAN позволява на клиента, някой от портовете, използвани за клиентската LAN мрежа да се използват и за допълнителни услуги като достъп до Интернет или за връзка с VoIP доставчик.

EP-Tree

Топология: point-tomultipoint: всички точки виждат една точка, наречена централна, но не се виждат помежду си. Централната точка може да бъде повече от една.От гледна точка на клиента, мрежата на Булгартел изглежда като Ethernet комутатор с port security(Layer 2).

 

Типични приложения:
 • L2 VPN: връзка от централен офис към много клонове, като клоновете нямат пряка връзка
  помежду си;
 • Използване на един и същ капацитет едновременно в много точки (например за достъп Интернет).
EVP-Tree

Услугата EVP-Tree позволява комбинирането на повече от една услуга – например EPTree и EP-LAN, както е показано на диаграмата.

Параметри на услугата:
 • Капацитет;
 • Резервираност на услугата – показва степента на резервираност:
  • стандартна: изградена по една физическа свързаност;
  • резервирана: изградена по две физически свързаности от край до край.
 • Ниво на Layer2 протоколна прозрачност: пълна прозрачност;
 • Максимална дължина на Ethernet рамката (MTU size).

Техническа поддръжка и Индивидуално техническо решение

По заявка на клиента и според съответните нужди извършване на инсталация, конфигурация и поддръжка на оборудване и софтуер.

Конфигуриране, постоянен мониторинг и поддръжка на сървъри, операционни системи, приложен софтуер и WiFi зони, маршрутизатори, защитни стени и др.

24×7 наблюдение на оборудването и услугите с цел ранно диагностициране и отстраняване на възникнали проблеми.

Квалифицирани специалисти изготвят оценка на системите,дизайна и оптимизирането на ИТ ресурсите ви.