IP Transit

Дефиниция

Услугата осигурява на клиента достъп до Интернет – всички български и международни мрежи с гарантирана скорост. Подходяща е както за алтернативни оператори и местни ISP-та, така и за международин оператори. Услугата включва и предоставяне на публични IP адреси от IPv4 и/или IPv6 адресното пространство само за клиентите, които нямат собствен ASN.

Булгартел предоставя тази услуга чрез своята мрежа за пренос на Интернет трафик, която е свързана към Интернет мрежите на  глобални Tier1 доставчици (от първите 10 в световен мащаб), международни и български IX (Internet Exchanges) и директни пиъринг партньори. Клиентския трафик преминава през най-краткия маршрут получен в процеса на BGP изчисление при сканиране на пълните маршрутни таблици в Интернет пространството.

Архитектура на услугата
Предимства

Висока степен на достъпност – услугата може да бъде активирана на територията на цялата страна и в чужбина;

Предоставя се по оптична свързаност до офиса на клиента;

Симетричен достъп – еднакви скорости на download/upload;

Осигуряване на резервираност на физическата свързаност до клиента по две независими трасета при заявка от страна клиента;

Минимално закъснение на връзката – Булгартел  има изградена директна свързаност с Tier1 доставчици и IEX (Internet Exchange) и гарантира избор на най-краткия път до всяка една мрежа за всяка една заявка;

Конкурентни цени;

Гарантирани параметри за качество на услугата като: загуба на пакети, времезакъснение и др.;

Споразумение за ниво на обслужване (SLA – Service Level Agreement), гарантиращо:

Време за възстановяване на услугата;

Минимални нива на: загуба на пакети, времезакъснение;

Гарантирано ниво на наличност на услугата.

Гъвкавост на предлаганата услуга – лесна промяна на параметрите на услугата, както ъпгрейд на скоростта, така и разпределение на трафика към международни и български мрежи.

Интернет базирани средства за наблюдение на трафика  в реално време;

Осигурена професионална поддръжка 24х7х365.

Параметри на услугата

Гарантиран капацитет: от 1 Mbps до nx 10 Gbps скорост за достъп до Интернет;

Интерфейси: 10/100 Fast Ethernet (copper); 1 Gigabit Ethernet (optical); 10 Gigabit Ethernet (optical);

Резервираност на услугата:

Резервирана: изградена по две физически свързаности от Интернет възел на Булгартел  до адреса на предоставяне;

Стандартна: изградена по една физическа свързаност.

Точки на предоставяне: във всички населени места в България, в точки на присъствие или офиси на клиента в чужбина;

Използван протокол за рутиране – BGP v4, статично рутиране.

Взаимно свързване между Булгартел и Клиента

Услугата се предоставя в краен порт (egde port) от мрежата на Булгартел. При заявка от страна на клиента може да включва градска част (local loop). Всички технически параметри са гарантирани до точката на предоставяне на услугата.

Свързването се осъществява през Ethernet среда и в зависимост от желанието и възможностите на клиента може да бъде:

Директно свързване на 10,100,1000 или 10 000 Mbps през оптичен или меден порт;

Свързване чрез използване на Етернет върху синхронна наета линия.

Изисквания към Клиента

Клиентът трябва да предостави данни за своята автонобна система (AS), както и името на AS-SET обекта в RIPE базата данни, ако използва такъв.

Клиентът може да анонсира през BGP сесията си само своите мрежи и мрежите на своите клиенти, на които той предоставя Итнернет достъп. Приемат се анонси на префикси равни или по-общи от /24 (C клас мрежа). Не се приемат martians и bogons (частни, специални и неалокирани мрежи). Списъкът на тези мрежи трябва да бъде предоставен на Булгартел преди активиране на услугата.

Клиентът трябва да поддържа коректно описанието на route обектите и AS-SET обектите си в базата данни в RIPE, за да се избегнат проблеми с разпространението на анонсираните от него мрежи.

Активиране и поддръжка

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315.