Organization

Board of directors:

КАТЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

Председател на СД

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА СЛАВЧЕВА

Член на СД

СТЕФАН ПАНДОВ ВОЙНОВ

Член на СД и Изпълнителен директор