Organization

Board of directors:

Моника Йорданова Александрова

Председател на СД

Ирена Георгиева Узунова

Член на СД

Пламен Огнянов Църноречки

Член на СД и Изпълнителен директор