Изграждане „до ключ” на отклонения от оптична мрежа на „Булгартел” АД по реда на чл.51 до чл.54 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) по следните LOT-ове:

Изграждане „до ключ” на отклонения от оптична мрежа на „Булгартел” АД по реда на чл.51 до чл.54 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) по следните LOT-ове:

 LOT 1 гр. Провадия, ул. Шипка 16;

 LOT 2 гр. Девня, ул. Райко Даскалов, бл. 70, вх. А;

 LOT 3 гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Боровец, бл. 12;

 LOT 4 гр. Варна, ул. Парижка комуна, бл.35, вх.9

Заповед

Покана

Документация: