„ПОДДРЪЖКА НА 100 GBPS DWDM HUAWEI МРЕЖАТА НА БУЛГАРТЕЛ АД ОТ СОФИЯ ДО ТУРСКАТА ГРАНИЦА – 8X100GBPS ЛАМБДИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА ”

„ПОДДРЪЖКА НА 100 GBPS DWDM HUAWEI МРЕЖАТА НА БУЛГАРТЕЛ АД ОТ СОФИЯ ДО ТУРСКАТА ГРАНИЦА – 8X100GBPS ЛАМБДИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА ”

Покана

Заповед

Документация