ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД

ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД В УЧАСТЪКА ОТ АГРС- ПЛОВДИВ ДО БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 92В – БИЗНЕС ЦЕНТЪР „РИЛОН” – ПЛОВДИВ”

Покана

Заповед

Документация