ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД

6.01.2022

ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД ОТ АГРС МОНТАНА – ГР.МОНТАНА, ПЛ.„ЖЕРАВИЦА“ №1 – ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ДРАГОМИР АСЕНОВ“ ДО ГР.ВИДИН, УЛ.„ПАНОНИЯ“ №44

Покана

Заповед

Методика за оценяване на предложенията

Документация