ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД – удължение на срок

Във връзка с обявена от Булгартел АД процедура за пряко договаряне, прилагам Заповед за удължаване и Покана за участие в процедурата за:

ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД

ОТ КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ „ЛОЗЕНЕЦ“ НА „БУЛГАРТРАНЗГАЗ“ ЕАД, С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА ДО ГР. БУРГАС – ШАХТА ПРИ БЛ.19 НА Ж.К.“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“  И БУЛ. “САН СТЕФАНО“ ;

ОТ ОДФ В СГРАДА НА НТС В ГР. СЛИВЕН НА УЛ. “ЦАР ОСОБОДИТЕЛ“ 1 ДО ОДФ В ГР. ЯМБОЛ, УЛ. “ЖОРЖ ПАПАЗОВ“ 9 С ОТКЛОНЕНИЯ В ГР. СЛИВЕН ОТ КШ.-8 ДО ОДФ В АГРС СЛИВЕН И ГР. ЯМБОЛ ОТ КШ-22 ДО ОДФ В АГРС ЯМБОЛ;

ОТ С. ЗАГОРЕ ДО ДОМ НА СТРОИТЕЛЯ, УЛ. СВ. КНЯЗ БОРИС 91 , ГР.СТАРА ЗАГОРА

Покана

Заповед за удължаване 

Документация