ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД

ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТЕЛ“ АД В УЧАСТЪК

от Компресорна станция „Провадия“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД  до град Шумен, бул. „Плиска“ №36;

от Компресорна станция „Провадия“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД  до град Варна, бул. „Мария Луиза“ №9 и отклонение до ГРС Варна;

в района на град София от въздуховод Метрополитен на бул. „Панчо Владигеров“ №66 до Екуиникс 1, ж.к. „Дружба“ 1 и прилежащи отклонения;

Покана

Заповед

Документация