Услуги

„Булгартел“ АД като оператор от ново поколение предлага висококачествени и надеждни услуги през националната си оптична мрежа в цялата страна и чрез партньорство с международни оператори предоставя услуги в практически всяка една точка в чужбина.

С цел максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите, в съответствие с международните препоръки и изисквания на ITU и MEF, „Булгартел“ АД предоставя:

  • стандартни продукти от портфолиото на един съвременен телеком;
  • национални, международни и транзитни свързаности;
  • клиентски ориентирани, нестандартни решения;
  • пакетни услуги.

Продуктите са ориентирани и специално адаптирани към три сегмента от пазара:

Връзката към глобалната Интернет мрежа се осъществява чрез международни Tier 1 доставчици, а достъпът до тях е организиран през наземни оптични, симетрични и напълно резервирани връзки. Свързаността към българското Интернет пространство е реализирана чрез директни peering свързаности с големите български IPS-та и чрез Българския Интернет Exchange (BIX.BG).

Свързаността към глобалната Интернет мрежа се осъществява чрез международни Tier 1 доставчици и Интернет Exchange – DECIX, а достъпът до тях, чрез наземни оптични, симетрични и напълно резервирани връзки. Свързаността към българското Интернет пространство е реализирана чрез директни peering връзки с големите български ISP-та и чрез Българския Интернет Exchange (BIX.BG).

Реализирани са международни свързаности по две независими трасета в посока Турция и Румъния, а в направление Западна Европа (Будапеща, Виена, Франкфурт, Амстердам и др.) са налични четири независими трасета – две през Румъния, едно през Сърбия и едно през Македония. Компанията притежава собствено оптично трасе в посока Македония и свързаност към Косово, Сърбия и Гърция. Булгартел предоставя защитени услуги в дестинации като Грузия, Русия, Украйна и др.

Компанията присъства на телекомуникационния пазар в Македония чрез дъщерното си дружество Булгартел Скопие ДООЕЛ и работи активно върху разширяването на мрежата си на Балканите (Албания, Черна Гора и др.).