Партньори и клиенти

С ключовото си положение на Балканския полуостров и изградената високотехнологична и надеждна мрежа, „Булгартел“ АД участва пълноправно на Европейския телекомуникационен пазар. Компанията е изградила и продължава да развива свързаността си с голям брой други стратегически телеком оператори от Балканския регион и Европа, което позволява предоставянето на услуги в практически всички точки по света. Предоставяме услуги с глобално покритие на наши корпоративни клиенти.

Наши партньори и клиенти са: