Пакетни услуги

Дефиниция

Булгартел предоставя атрактивни пакетни услуги изготвени за максимално удовлетворяване на специфичните нужди на корпоративните клиенти.

Пакетните услуги включват различни комбинации от стандартното портфолио на Булгартел – Бизнес интернет; Телефония; клиентски частни мрежи за реализиране на директна свързаност между офисите, международни линии, системна интеграция, поддръжка, телевизия.

Видове пакети

  • Универсален пакет

Включва: Бизнес интернет и Телефония

  • Бизнес пакет

Включва: Бизнес интернет, Телефония и свързаност между офиси в България и чужбина

  • Специфичен пакети

              Изготвят се в зависимост от конкретните нужди на клиента.