Лицензии и сертификати

Пълният набор услуги: Интернет и други IP базирани услуги, национални и международни линии под наем, пренасяне на данни и други Ethernet базирани услуги, терминиране на гласови услуги и др. се предоставят от „Булгартел“ ЕАД в съответствие с международните норми и изисквания за параметри и качество (ITU, IEEE, IETF, MEF и др.), както и съгласно правната рамка и лицензиите, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията.

Лицензии и Сертификати притежавани от Булгартел:

  • Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея (Удостоверение № 217-05834/17.11.2005 г.)
  • Сертификат ISO 9001:2015, ISO 27001:2013.