Колокация

Стандартната услуга по разполагане на клиентско оборудване в наш шкаф в точки на присъствие на Булгартел. В зависимост от нуждите предлагаме необходимото пространство, четвърт, половин и цял шкаф. Осигуряваме отделно захранване, при необходимост от два автономни източника, съответната климатизация и необходимите кабелни скари за изграждане на връзки. Предоставяме възможност за изграждане на оптични, медни и коаксиални кроскънекти.

Активиране и поддръжка

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ (Център за Управление и Експлоатация на Мрежата), съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315.