За нас

„Булгартел“ АД e телеком, опериращ собствена мрежа за телекомуникационни услуги на територията на България, Балканския полуостров и Европа.

„Булгартел“ АД е създадена на 30.11.2004 г. и e дъщерно дружество на „Булгартрансгаз“ ЕАД (50%) и „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД (50%).

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД са дъщерни дружества на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

БЕХ ЕАД е учредена на 18.09.2008г. като акционерно дружество със 100% държавно участие.

В БЕХ ЕАД са включени следните дъщерни дружества:

  • „Булгартел“ АД
  • „Булгаргаз“ ЕАД
  • „Булгартрансгаз“ ЕАД
  • „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
  • „Мини Марица изток“ ЕАД
  • „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД
  • „Национална Електрическа Компания“ ЕАД
  • „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД
  • „Българска независима енергийна борса“ ЕАД
  • „Енергийна инвестиционна компания“ ЕАД
 
„Булгартел“ АД  има дъщерно дружество в Република Македония – „Булгартел Скопие“ ДООЕЛ създадено на 03.10.2008 г. (подчертаното ще е линк и ще води към следващата страница), за което също е публикувана/оповестена информация на тази страница