Оценка на представянето

Като спазва принципа за обективна оценка на работата на своите служители, Булгартел инвестира в хората спрямо техния индивидуален принос. За да се случи това е необходимо служителите да бъдат оценени по обективен и универсален за цялото Дружество начин, т.е. по едни и същи критерии. Важна причина за въвеждането на подобно оценяване е повишаване ефективността на индивидуалното и  екипното ниво на работещите в Дружество. Това се реалзира чрез целенасочени усилия и еднакви стандарти за работа на всички служители, т.е. независимо дали работим в експлоатация, администрация и т.н, ние трябва да работим във времето, което е определено-качествено, ориентирани към клиента и позитивно. Независимо, в коя функция сме, всички работим за постигането на целите на Булгартел.

Това може да стане единствено чрез Системата за оценка на представянето в компанията, която предстои да заработи скоро във фирмата.