Какво търсим

За да изградим новото лице на Булгартел АД, предлагайки индивидуални решения от услуги за всеки клиент, ние търсим и подходящите хора, с които да го постигнем. Ценим много високите професионални познания, клиентски ориентирания подход, уменията за работа в екип и позитивното отношение. 

Ние разчитаме на хората и винаги сме до тях и ги подкрепяме! Убедени сме, че екип с ясни мотиви и цели е ключовият фактор за успеха ни!