Булгартел Скопие

„Булгартел Скопие“ ДООЕЛ e дъщерно дружество на Булгартел АД.

„Булгартел Скопие“ ДООЕЛ е създадена на 3.10.2008 г.

Дружеството предоставя телекомуникационни услуги на територията на Република Македония и съседни страни (Косово, Албания и др.). Бул гартел Скопие усилено работи в посока разширяване на мрежата в посока Албания, Сърбия и Черна Гора. Портфолиото на дъщерната компания изцяло съвпада със спекъра от телеком услуги на Булгартел.

Типови документи:

Agreement for Exchange of Provisioning of Telecommunication Services

SLA

SOF

 

Булгартел Скопje ДООЕЛ

ул. Димо Хаџи Димов, бр. 38, локал 2
1000 Скопjе
Македониjа
Тел.: +389 72 221 714