Бизнес интернет

Услугата осигурява на клиента достъп до Интернет – всички български и международни мрежи с гарантирана скорост.
Подходяща е както за малки и средно големи компании, така и за големи корпоративни клиенти. Услугата включва и предоставяне на публични IP адреси от IPv4 и/или IPv6 адресното пространство.

Булгартел предоставя тази услуга чрез своята мрежа за пренос на Интернет трафик, която е свързана към Интернет мрежите на глобални Tier1 доставчици (от първите 10 в световен мащаб), международни и български IX (Internet Exchanges) и директни пиъринг партньори. Клиентския трафик преминава през най-краткия маршрут получен в процеса на BGP изчисление при сканиране на пълните маршрутни таблици в Интернет пространството

Възможност за предоставяне на DDoS – защита от злонамерена мащабна атака за блокиране на услуга, уебсайт или автономна система, целящо да направи дадена машина в мрежата или услуга недостъпна за нейните потребители.

Архитектура на услугата

Предимства на услугата

 • Висока степен на достъпност - услугата може да бъде активирана на територията на цялата страна и в чужбина;
 • Предоставя се по оптична свързаност до офиса на клиента;
 • Симетричен достъп - еднакви скорости на download/upload;
 • Осигуряване на резервира- ност на физическата свър- заност до клиента по две не- зависими трасета при заявка от страна клиента;
 • Минимално закъснение - га- рантира преминаване по най-краткия път до всяка една мрежа за всяка една заявка;
 • Конкурентни цени;
 • Споразумение за ниво на обслужване (SLA - Service Level Agreement), гарантира- що:
 • Гарантирано ниво на налич- ност на услугата;
 • Минимални нива на: загуба на пакети, времезакъснение;
 • Време за възстановяване на услугата.
 • Гъвкавост на предлаганата услуга - лесна промяна на параметрите на услугата, както увеличаване на ско- ростта, така и разпределе- ние на трафика към между- народни и български мрежи;
 • Интернет базирани средства за наблюдение на трафика в реално време;
 • Осигурена професионална поддръжка 24х7х365.

Параметри на услугата

 • Гарантиран капацитет
 • от 1 Mbps до 1 Gbps скорост за достъп до Интернет;
 • Интерфейси
 • 10/100 Fast Ethernet (copper); 1 Gigabit Ethernet (optical);

  Резервираност на услугата:
 • Резервирана: изградена по две физически свързаности от Интернет възел на Булгартел до адреса на предоставяне;
 • Стандартна: изградена по една физическа свързаност.
 • Точки на предоставяне: във всички населени места в България и в офиси на клиента в чужбина;

  Използван протокол за рутиране -BGP v4 и v6, статично рутиране.

Активиране и поддръжка

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ (Център за Управление и Експлоатация на Мрежата), съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315