L2 VPN (Ethernet базирани услуги)

Дефиниция

Булгартел предоставя услугите за пакетен пренос на данни, базирани на Ethernet технологията, съгласно препоръките на Metro Ethernet Forum.

Услугата е подходяща за клиенти, които желаят да пренасят данни между офиси, за връзка към Интерент пространството или за връзка със сървъри, съхраняващи бази данни.

Компоненти на услугата

UNI (User-to-Network Interface):

Други наименования: МAN port;

Физически интерфейс, границата между мрежите на доставчика и клиента; Начална/крайна точка на услугата;

Видове UNI: 10, 100 Mbps меден порт, 1 Gbps оптичен или меден порт или 10 Gbps оптичен порт.

EVC (Ethernet Virtual Connection):

Други наименования: VLAN;

Логическо представяне на Етернет услуга, която свързва два или повече UNI.

Компонентите по-горе са независими от технологията, която се използва за пренос на данните (SDH, DWDM, Ethernet, Dark Fiber etc.).

Типове услуги 

E-Line

Използва point-to-point  Ethernet Virtual Connection (EVC) за връзка между два порта (UNI User-to-Network Interface). Осигурява гарантирана скорост на връзката и прозрачност, тъй като крайните портове се използват само за тази услуга.  

 

 

Типични приложения:

Ethernet наета линия за връзка между два отдалечени офиса в страната или чужбина;

Връзка със сървър, съхраняващ бази данни;

Връзка до отдалечена точка за достъп до Интернет;

Реализация на услугата - преносът между крайните точки на услугата е SDH, DWDM или Ethernet по тъмно влакно, като интерфейса е Ethernet.

Параметри на услугата:

Капацитет;

Резервираност на услугата – показва степента на резервираност:

- стандартна: изградена по една физическа свързаност;

- резервирана: изградена по две физически свързаности от край до край;

Крайна точка 1 – адрес на едната крайна точка на предоставяне на услугата;

Крайна точка 2 – адрес на другата крайна точка на предоставяне на услугата;

Ниво на Layer 2 протоколна прозрачност- пълна прозрачност;

Максимална дължина на Ethernet рамката (MTU size).

EVPL

Използва point-to-point  EVC за връзка между два порта (UNI User-to-Network Interface), но за разлика от EPL позволява реализиране на повече от една виртуална услуга през един и същи порт (мултиплексиране на порта). Не гарантира протоколна прозрачност.

 

 

Типични приложения:

Ethernet виртуална линия за връзка между два отдалечени офиса в страната и в чужбина;

Връзка до сървър, съхраняващ бази данни;

Връзка до отдалечена точка за достъп до Интернет.

Параметри на услугата:

Преносът между крайните точки на услугата е Ethernet; MAN в локалната част, а интерфейсът при клиента Ethernet.

Капацитет;

Резервираност на услугата – показва степента на резервираност:

- стандартна: изградена по една физическа свързаност;

- резервирана: изградена по две физически свързаности от край до край;

Крайна точка 1 – адрес на едната крайна точка на предоставяне на услугата;

Крайна точка 2 – адрес на другата крайна точка на предоставяне на услугата;

Ниво на Layer 2 протоколна прозрачност- пълна прозрачност;

Максимална дължина на Ethernet рамката (MTU size).

EP-LAN

Услугата е подходяща за клиенти с повече от един офис. Високоскоростни Ethernet линии за данни могат да свържат офисите така, че да изглеждат като част от една и съща LAN мрежа.

Услугата EP-LAN е базирана на multipoint-to-multipoint топология и осигурява VLAN tagging и Layer 2 протоколна прозрачност, така че клиентът да може да конфигурира собствени VLAN-и между офисите си без намеса на доставчика.

 

 

Типично приложение:

Layer 2 VPN: свързване на много офиси в един общ LAN сегмент.

Параметри на услугата:

Капацитет;

Резервираност на услугата – показва степента на резервираност:

- стандартна: изградена по една физическа свързаност;

- резервирана: изградена по две физически свързаности от край до край;

Ниво на Layer 2 протоколна прозрачност: пълна прозрачност за Layer 2;

Максимална дължина на Ethernet рамката (MTU size).

EVP-LAN

Услугата EVP-LAN позволява на клиента, някой от портовете, използвани за клиентската LAN мрежа да се използват и за допълнителни услуги като достъп до Интернет или за връзка с VoIP доставчик.

 

EP-Tree

Топология: point-to-multipoint: всички точки виждат една точка, наречена централна, но не се виждат помежду си. Централната точка може да бъде повече от една.

От гледна точка на клиента, мрежата на Булгартел изглежда като Ethernet комутатор с port security (Layer 2).

 

Типични приложения:

L2 VPN: връзка от централен офис към много клонове, като клоновете нямат пряка връзка помежду си;

Използване на един и същ капацитет едновременно в много точки (например за достъп Интернет) .

Параметри на услугата:

Капацитет;

Резервираност на услугата – показва степента на резервираност:

- стандартна: изградена по една физическа свързаност;

- резервирана: изградена по две физически свързаности от край до край;

Ниво на Layer2 протоколна прозрачност: пълна прозрачност;

Максимална дължина на Ethernet рамката (MTU size).

EVP-Tree

Услугата EVP-Tree позволява комбинирането на повече от една услуга - например EP-Tree и EP-LAN, както е показано на диаграмата.

 

Активиране и поддръжка

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315.