Телефония

Дефиниция

Фиксирана телефонна услуга, осигуряваща вътрешната гласова комуникация между офисите на клиента, избиране на всички национални, мобилни и международни номера, предаване и приемане на факс. Предоставяне на услугите  с гарантирано качество на конкурентни цени.

Архитектура на услугата


Булгартел предлага на клиентите както свързване на тяхното съществуващо оборудване (учрежденски централи, Cisco Call Manager и др.) към мрежата на Булгартел, така и доставка, конфигуриране и поддръжка на ново оборудване.

Типични приложения

Клиенти, които се нуждаят от телефония между офисите си с безплатни разговори между вътрешните номера;

При необходимост от отдалечен достъп до мрежата - инсталира се мобилно приложение на преносим компютър и/или смартфон и клиента използва вътрешния си номер навсякъде където има достъп до Интернет;

Клиенти с голям трафик към международни мрежи.

Предимства

Сигурност и надеждност на услугата;
Запазване на телефонните номера;
Надеждна факс услуга;
Конкурентна цена;
Допълнителни услуги;
Аудио и видео конференция;
Отдалечен достъп до мрежата;
Използване на IP-based приложения.

Параметри на услугата

Брой POTS, ISDN и SIP телефонни постове по локации;
Брой едновременни вътрешни и външни повиквания;
Номерационен план;
Допълнителни услуги.

Активиране и поддръжка

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни, като може да се договори и по-кратък срок. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315.