За нас

"Булгартел" АД e телеком, опериращ собствена мрежа за телекомуникационни услуги на територията на България, Балканския полуостров и Европа.

"Булгартел" АД е създадена на 30.11.2004 г. и e дъщерно дружество на "Булгартрансгаз" ЕАД (50%) и "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД (50%).

"Булгартрансгаз" ЕАД и "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД са дъщерни дружества на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД.

БЕХ ЕАД е учредена на 18.09.2008г. като акционерно дружество със 100% държавно участие.

В БЕХ ЕАД са включени следните дъщерни дружества:

„Булгартел" АД

Булгаргаз" ЕАД

„Булгартрансгаз" ЕАД

„АЕЦ Козлодуй" ЕАД

„Мини Марица изток" ЕАД

„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

„Национална Електрическа Компания“ ЕАД

Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД

"Българска независима енергийна борса" ЕАД

"Енергийна инвестиционна компания" ЕАД

 
"Булгартел" АД  има дъщерно дружество в Република Македония – „Булгартел Скопие“ ДООЕЛ създадено на 03.10.2008 г. (подчертаното ще е линк и ще води към следващата страница), за което също е публикувана/оповестена информация на тази страница