За нас

"Булгартел" ЕАД e телеком, опериращ собствена мрежа за телекомуникационни услуги на територията на България, Балканския полуостров и Европа.

"Булгартел" ЕАД е създадена на 30.11.2004 г. и e дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" (БЕХ) ЕАД.

БЕХ ЕАД е учредена на 18.09.2008г. като акционерно дружество със 100% държавно участие.

В БЕХ ЕАД са включени следните дъщерни дружества:

„Булгартел" ЕАД

Булгаргаз" ЕАД

„Булгартрансгаз" ЕАД

„АЕЦ Козлодуй" ЕАД

„Мини Марица изток" ЕАД

„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

„Национална Електрическа Компания“ ЕАД

Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД

"Българска независима енергийна борса" ЕАД

"Енергийна инвестиционна компания" ЕАД

 
"Булгартел" ЕАД  има дъщерно дружество в Република Македония – „Булгартел Скопие“ ДООЕЛ създадено на 03.10.2008 г. (подчертаното ще е линк и ще води към следващата страница), за което също е публикувана/оповестена информация на тази страница