Съвет на директорите:

1. Моника Йорданова Александрова - Председател на СД 

2. Ирена Георгиева Узунова - Член на СД 

3. Пламен Огнянов Църноречки - Член на СД и Изпълнителен директор