Контакти

Контакти

"Булгартел" АД

1113 София, България
ул. "Тинтява" №13 Б
 
GPS: 42.667182 23.354047 
 
Тел: +359 2 819 40 40
Факс: +359 2 819 40 50
Поддръжка:
24x7:            + 359 885 777 315
9:00 - 17:30: + 359 2 819 40 60
 
e-mail: office@bulgartel.bg
e-mail: sales@bulgartel.bg
e-mail: nmc@bulgartel.bg 
e-mail: hr@bulgartel.bg 
 
 

Булгартел Скопje ДООЕЛ

ул. Димо Хаџи Димов, бр. 38, локал 2
1000 Скопjе
Македониjа
 
Тел.: +389 71 949265
 
 

 
Сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси:
 
Тел: +359 2 819 40 40  
 
e-mail: anticorruption@bulgartel.bg