Бизнес Интернет

Дефиниция

Услугата осигурява на клиента достъп до Интернет - всички български и международни мрежи с гарантирана скорост. Подходяща е както за малки и средно големи компании, така и за големи корпоративни клиенти. Услугата включва и предоставяне на публични IP адреси от IPv4 и/или IPv6 адресното пространство.

Булгартел предоставя тази услуга чрез своята мрежа за пренос на Интернет трафик, която е свързана към Интернет мрежите на  глобални Tier1 доставчици (от първите 10 в световен мащаб), международни и български IX (Internet Exchanges) и директни пиъринг партньори. Клиентския трафик преминава през най-краткия маршрут получен в процеса на BGP изчисление при сканиране на пълните маршрутни таблици в Интернет пространството.

Архитектура на услугата

                

Предимства

Висока степен на достъпност – услугата може да бъде активирана на територията на цялата страна и в чужбина;

Предоставя се по оптична свързаност до офиса на клиента;

Симетричен достъп - еднакви скорости на download/upload;

Осигуряване на резервираност на физическата свързаност до клиента по две независими трасета при заявка от страна клиента;

Минимално закъснение - гарантира преминаване по най-краткия път до всяка една мрежа за всяка една заявка;

Конкурентни цени;

Споразумение за ниво на обслужване (SLA - Service Level Agreement), гарантиращо:

Гарантирано ниво на наличност на услугата;;

Минимални нива на: загуба на пакети, времезакъснение;

Време за възстановяване на услугата.

Гъвкавост на предлаганата услуга – лесна промяна на параметрите на услугата, както увеличаване на скоростта, така и разпределение на трафика към международни и български мрежи;

Интернет базирани средства за наблюдение на трафика  в реално време;

Осигурена професионална поддръжка 24х7х365.

Параметри на услугата

Гарантиран капацитет – от 1 Mbps до 1 Gbps скорост за достъп до Интернет;

Интерфейси – 10/100 Fast Ethernet (copper); 1 Gigabit Ethernet (optical);

Резервираност на услугата:

Резервирана: изградена по две физически свързаности от Интернет възел на Булгартел  до адреса на предоставяне;

Стандартна: изградена по една физическа свързаност.

Точки на предоставяне: във всички населени места в България и в офиси на клиента в чужбина;

Използван протокол за рутиране – BGP v4, статично рутиране.

Активиране и поддръжка

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ (Център за Управление и Експлоатация на Мрежата), съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315.