25.02.2021 - Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

Заповед

Документация

Във връзка със заповед No 24-00-12/09.03.2021 г. се удължава срокът за подаване на документи до 12.03.2021 г. до 16:00 ч.:

Заповед за удължаване на процедурата

Заповед за комисия