20.11.2020 - Процедура за ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА БУЛГАРТЕЛ АД