09.09.2020 - ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА БУЛГАРТЕЛ АД ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРОЦЕДУРА ЗА "ДОСТАВКА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "БУЛГАРТЕЛ" АД ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД"

Покана

Заповед