21.01.2020 - Открита тръжна процедура за разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 1x100Gbps ламбди

Открита тръжна процедура за разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 1x100Gbps ламбди

Покана

Заповед