18.11.2019 - Нов адрес

Новият адрес на Булгартел АД е:

1756 София, България
кв. Дървеница, бл. 19
Сграда Кинтекс
Офис Булгартел