21.05.2019 - Покана за участие в открита от Булгартел-Скопие ДООЕЛ процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел-Ск

Покана за участие в открита от Булгартел-Скопие ДООЕЛ  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален  финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален  финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел-Скопие ДООЕЛ 

Заповед

Покана