Новини

Списък новини

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА БУЛГАРТЕЛ АД ЗА ДВЪГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРОЦЕДУРА ЗА "ДОСТАВКА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "БУЛГАРТЕЛ" АД ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД"

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА БУЛГАРТЕЛ АД ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД

Покана за Извършване на Независим финансов одит на Булгартел АД

Покана за Извършване на Независим финансов одит на "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Нов офис

Открита тръжна процедура за разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 1x100Gbps ламбди

Нов адрес