Новини

Списък новини

Открита тръжна процедура за разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 2x100Gbps ламбди

Покана за участие в открита от Булгартел-Скопие ДООЕЛ процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел-Скопие ДООЕЛ

Покана за участие в открита от Булгартел ЕАД процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел ЕАД

ПРОЦЕДУРА ЗА: "ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА "БУЛГАРТЕЛ" АД"

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Уведомление

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ