Новини

Списък новини

Процедура за ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА БУЛГАРТЕЛ АД

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ) Монтана-Видин

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА БУЛГАРТЕЛ АД ЗА ДВЪГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРОЦЕДУРА ЗА "ДОСТАВКА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "БУЛГАРТЕЛ" АД ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД"

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА БУЛГАРТЕЛ АД ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД

Покана за Извършване на Независим финансов одит на Булгартел АД

Покана за Извършване на Независим финансов одит на "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Нов офис