Новини

Списък новини

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на "Булгартел" ЕАД

ПРОЦЕДУРА ЗА: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „БУЛГАРТЕЛ" ЕАД“

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Конкурс за доставка и монтаж на модулна токоизправителна система

Търг за разширение на изградена 100G DWDM мрежа от София до турска граница с 4х100G ламбди