Новини

Списък новини

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Уведомление

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на "Булгартел" ЕАД

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ

ПРОЦЕДУРА ЗА: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „БУЛГАРТЕЛ" ЕАД“

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол