Мрежа

Булгартел оперира своя собствена мрежа за предоставяне на телекомуникационни услуги на територията на България, а чрез своите партньори достига до практически всички точки в целия свят.

Търгове и процедури

Покана за участие в открита от "Булгартел" ЕАД процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2018 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2018 г.

Прочети повече

Корпоративни клиенти

Булгартел предоставя услуги на Корпоративни клиенти специфично разработени за техните нужди. Предлагат се Бизнес интернет с високо качество, надеждна Директна свързаност между офиси в страната и чужбина, Телефония с гарантирана факс услуга, Колокация, пакетни услуги и др.

Прочети повече

Телеком оператори и ISP

Булгартел е разработил пакет от услуги предназначени за Телекомуникационни оператори и ISP, предлагащи услуги на българския пазар. Предлагат се IP Transit с гарантирано качество, надеждна Директна свързаност с национално и международно покритие и високи скорости, Колокация и др.

Прочети повече