Мрежа

Булгартел оперира своя собствена мрежа за предоставяне на телекомуникационни услуги на територията на България, а чрез своите партньори достига до практически всички точки в целия свят.

Търгове и процедури

Процедура за ДОСТАВКА НА ЕДИН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА БУЛГАРТЕЛ АД

Прочети повече

Корпоративни клиенти

Булгартел предоставя услуги на Корпоративни клиенти специфично разработени за техните нужди. Предлагат се Бизнес интернет с високо качество, надеждна Директна свързаност между офиси в страната и чужбина, Телефония с гарантирана факс услуга, Колокация, пакетни услуги и др.

Прочети повече

Телеком оператори и ISP

Булгартел е разработил пакет от услуги предназначени за Телекомуникационни оператори и ISP, предлагащи услуги на българския пазар. Предлагат се IP Transit с гарантирано качество, надеждна Директна свързаност с национално и международно покритие и високи скорости, Колокация и др.

Прочети повече