Директна свързаност между офиси

Булгартел осигурява надеждна свързаност между офисите на клиенти в страна и чужбина, като се използват следните технологии:

Тъмни влакна (Dark Fibre)

Наети линии (SDH базирани услуги)

L2 VPN (Ethernet  базирани услуги)

L3  VPN (IP  базирани услуги)