Търгове и процедури

Търгове и процедури

02.10.2017

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана

 

14.08.2017

Конкурс за доставка и монтаж на модулна токоизправителна система

Покана и технически изисквания

 

11.08.2017

Търг за разширение на изградена 100G DWDM мрежа от София до турска граница с 4х100G ламбди

Покана

 

25.07.2017

Конкурс за доставка на 1 брой Layer 2 опорен комутатор и 3 броя Layer 2 комутатора за достъп

Покана и техническо задание

 

24.07.2017

Удължаване на срока за набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Покана

 

21.07.2017

Конкурс за доставка и монтаж на климатични системи

Покана

Технически изисквания

 

17.07.2017

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Покана

 

22.02.2017

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Шумен-Варна

Покана

 

22.02.2017

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

 

14.10.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана

 

19.09.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана

 

16.09.2016

Конкурс за доставка и монтаж на модулна токоизправителна система

Покана

Технически изисквания

 

13.09.2016

Търг за доставка на DWDM оборудване

Покана

 

12.09.2016

Конкурс за доставка и монтаж на климатични системи

Покана

Технически спецификации

 

01.06.2016

Открита тръжна процедура за реконструкция на оптична кабелна линия в близост до Крива Паланка, Р. Македония

Покана и техническо задание

 

11.03.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

 

11.03.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

 

15.12.2015

Открита тръжна процедура за доставка на 6 (шест) броя опорни Етернет комутатори

Покана

 

24.11.2015

Прекратяване на открита тръжна процедура за доставка на 6 (шест) броя опорни Етернет комутатори

Покана

Заповед за прекратяване

 

30.09.2015

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана