Търгове и процедури

Търгове и процедури

10.06.2019

Открита тръжна процедура за разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 2x100Gbps ламбди

Покана

Заповед

21.05.2019

Покана за участие в открита от Булгартел-Скопие ДООЕЛ  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален  финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален  финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел-Скопие ДООЕЛ 

Заповед

Покана

21.05.2019

Покана за участие в открита от Булгартел ЕАД  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел ЕАД

Заповед

Покана

Приложения

03.05.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА: "ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА "БУЛГАРТЕЛ" АД"

Покана

Документация

Отговори на въпроси

27.02.2019

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

27.02.2019

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

02.10.2018

Конкурс за поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на „Булгартел“ ЕАД от АГРС Монтана - гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1 - Драматичен театър „Драгомир Асенов“ до гр. Видин, ул. „Панония“ №44

Покана

25.07.2018

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Покана

15.05.2018

Покана за участие в открита от "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален  финансов отчет за 2018 г. и междинен индивидуален  финансов отчет към 30 юни 2018 г., на "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ 

Покана

Заповед

 

15.05.2018

Покана за участие в открита от "Булгартел" ЕАД  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2018 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2018 г., на "Булгартел" ЕАД

Покана

Приложение

Заповед

Допълнителна информация от 31.05.2018 г.:

Заповед за удължаване на срок

Допълнителна информация от 01.06.2018 г. относно допусната техническа грешка:

Уведомление

Приложение 4

 

13.03.2018

ПРОЦЕДУРА ЗА: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „БУЛГАРТЕЛ" ЕАД“

Покана

Документация

Въпроси/Отговори

Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти

 

27.02.2018

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

 

27.02.2018

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

 

02.10.2017

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана

 

14.08.2017

Конкурс за доставка и монтаж на модулна токоизправителна система

Покана и технически изисквания

 

11.08.2017

Търг за разширение на изградена 100G DWDM мрежа от София до турска граница с 4х100G ламбди

Покана

 

25.07.2017

Конкурс за доставка на 1 брой Layer 2 опорен комутатор и 3 броя Layer 2 комутатора за достъп

Покана и техническо задание

 

24.07.2017

Удължаване на срока за набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Покана

 

21.07.2017

Конкурс за доставка и монтаж на климатични системи

Покана

Технически изисквания

 

17.07.2017

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Покана

 

22.02.2017

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Шумен-Варна

Покана

 

22.02.2017

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

 

14.10.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана

 

19.09.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана

 

16.09.2016

Конкурс за доставка и монтаж на модулна токоизправителна система

Покана

Технически изисквания

 

13.09.2016

Търг за доставка на DWDM оборудване

Покана

 

12.09.2016

Конкурс за доставка и монтаж на климатични системи

Покана

Технически спецификации

 

01.06.2016

Открита тръжна процедура за реконструкция на оптична кабелна линия в близост до Крива Паланка, Р. Македония

Покана и техническо задание

 

11.03.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Покана

 

11.03.2016

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Покана

 

15.12.2015

Открита тръжна процедура за доставка на 6 (шест) броя опорни Етернет комутатори

Покана

 

24.11.2015

Прекратяване на открита тръжна процедура за доставка на 6 (шест) броя опорни Етернет комутатори

Покана

Заповед за прекратяване

 

30.09.2015

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана