11.11.2020 - Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ) Монтана-Видин

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ) Монтана-Видин

Покана

Заповед

Документация

Във връзка със заповед No 24-00-49/20.11.2020 г. се удължава срокът за подаване на документи до 27.11.2020 г. до 16:00 ч.:

Заповед за удължаване на процедурата

Заповед за назначаване на комисия