02.10.2018 - Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Конкурс за поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на „Булгартел“ ЕАД от АГРС Монтана - гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1 - Драматичен театър „Драгомир Асенов“ до гр. Видин, ул. „Панония“ №44

Покана