13.03.2018 - ПРОЦЕДУРА ЗА: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „БУЛГАРТЕЛ

ПРОЦЕДУРА ЗА: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „БУЛГАРТЕЛ" ЕАД“

Покана

Документация

Въпроси/Отговори

Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти