02.10.2017 - Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Монтана-Видин

Покана