11.08.2017 - Търг за разширение на изградена 100G DWDM мрежа от София до турска граница с 4х100G ламбди

Търг за разширение на изградена 100G DWDM мрежа от София до турска граница с 4х100G ламбди

Покана