25.07.2017 - Конкурс за доставка на 1 брой Layer 2 опорен комутатор и 3 броя Layer 2 комутатора за достъп

Конкурс за доставка на 1 брой Layer 2 опорен комутатор и 3 броя Layer 2 комутатора за достъп

Покана и техническо задание